IV 88 Euroline

Wooden windows

Opis produktu

88-euroline_Main_0012

Euroline 88 windows is even wider profile made of natural material. Lower heat transfer coefficient is also additional savings.
The wider profile allows us to mount a package trzyszybowego a much better performance insulation.

This model is made in the latest technology. An ideal choice for highly demanding customers.

We love wooden windows for their aesthetics. Depending on your preferences you can choose from a variety of frame shapes: Softline, Retro, Renovation or Belgian Profile

 • Wiatroszczelność Wiatroszczelność
 • Acrycolor Acrycolor
 • Wodoszczelność Wodoszczelność
 • Izolacja dźwiękowa Izolacja dźwiękowa
 • Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo
 • Estetyka Estetyka
 • Termika Termika
 • Paleta RAL Paleta RAL
 • Do wyboru aż 16 kolorów lazurowych (z widoczną strukturą drewna) od jasnych i delikatnych po mocne i zdecydowane odcienie. Do tego kolory z palety RAL i NSC.
 • Grubość profila 88 mm z drewna klejonego 3 lub 4 warstwowo.
  Wysokość złożenia ościeżnica + skrzydło wynosi 130 mm. Szerokość ruchomego słupka to 130 mm
 • Możliwość wykonania okien z drewna: sosna miniwczepy, sosna lita, meranti, dąb oraz modrzew syberyjski
 • Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego Uw = 1,0 W/m2K.
 • Grubość szklenia od 44 mm do 50 mm.
  W standardzie pakiet szybowy jednokomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,6 W/m2K.
  Istnieje możliwość stosowania pakietów szybowych o współczynniku Ug = 0,5 W/m2K.
 • Profil możliwy do wykonania jako soft-line, retro, belgia retro, belgia z parapetem oraz w renowacji.
 • Okno wyposażone w dwie uszczelki. Dodatkowa uszczelka w kierunku pionowym powyżej 1800 mm wysokości.
Grubość profila 88 mm z drewna klejonego 3 lub 4 warstwowo. Wysokość złożenia ościeżnica + skrzydło wynosi 130 mm. Szerokość ruchomego słupka to... Profil możliwy do wykonania jako soft line, retro oraz w renowacji. W ofercie posiadamy również próg belgijski. W standardzie występują okapniki aluminiowe firmy Aluron.
Grubość szklenia od 44 do 50 mm. Istnieje możliwość zastosowania szyb bezpiecznych, hartowanych, przeciwsłonecznych oraz o podwyższonej izolacyjnośći akustycznej.
W standardzie ramka aluminiowa. Opcjonalnie ciepła ramka firmy SWISSPACER dostępna w różnych wariantach kolorystycznych.
Okucia firmy MACO MULTI-MATIC wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki, mikrowentylację oraz podnośnik skrzydła. W naszej ofercie umożliwiamy personalizację okuć pod kątem funkcjonalności oraz bezpieczeństwa. Opcjonalnie do wybory okucia z krytymi zawiasami.
Okno wyposażone w dwie uszczelki. Dodatkowa uszczelka w kierunku pionowym powyżej 1800 mm wysokości.
Do wyboru aż 16 kolorów lazurowych (z widoczną strukturą drewna) od jasnych i delikatnych po mocne i zdecydowane odcienie. Do tego kolory z palety RAL i NSC.
Izolacyjność akustyczna zależna od zastosowanych pakietów szybowych.
Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego Uw = 1,0 W/m2K
IV 88 Euroline

IV 88 Euroline

IV 78 Euroline

IV 78 Euroline

IV 92 Euroline

IV 92 Euroline

Profil Grubość profila 88 mm z drewna klejonego 3 lub 4 warstwowo. Wysokość złożenia ościeżnica + skrzydło wynosi 130 mm. Szerokość ruchomego słupka to... Profil możliwy do wykonania jako soft line, retro oraz w renowacji. W ofercie posiadamy również próg belgijski. W standardzie występują okapniki aluminiowe firmy Aluron. Profile thickness of 78 mm laminated timber 3 or 4 layers. Height of the assembly frame + wing is 130 mm. The width of the movable post this ... Profile feasible as a soft line, retro and renovation. We also offer Belgian threshold. The standard aluminum drip caps are Aluron company. Grubość profila 92 mm z drewna klejonego 4 warstwowo. Wysokość złożenia ościeżnica + skrzydło wynosi 130 mm. Szerokość ruchomego słupka to... Profil możliwy do wykonania jako soft line, retro oraz w renowacji. W ofercie posiadamy również próg belgijski. W standardzie występują okapniki aluminiowe firmy Aluron.
Szyby Grubość szklenia od 44 do 50 mm. Istnieje możliwość zastosowania szyb bezpiecznych, hartowanych, przeciwsłonecznych oraz o podwyższonej izolacyjnośći akustycznej. The thickness of the glazing 24 to 40 mm. It is possible to use laminated safety glass, hardened, and sunscreen with increased sound insulation. Grubość szklenia od 48 do 54 mm. Istnieje możliwość zastosowania szyb bezpiecznych, hartowanych, przeciwsłonecznych oraz o podwyższonej izolacyjności akustycznej.
Ramka W standardzie ramka aluminiowa. Opcjonalnie ciepła ramka firmy SWISSPACER dostępna w różnych wariantach kolorystycznych. The standard aluminum frame. Optional warm edge of SWISSPACER available in different colors. W standardzie ramka aluminiowa. Opcjonalnie ciepła ramka firmy SWISSPACER dostępna w różnych wariantach kolorystycznych.
Okucia Okucia firmy MACO MULTI-MATIC wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki, mikrowentylację oraz podnośnik skrzydła. W naszej ofercie umożliwiamy personalizację okuć pod kątem funkcjonalności oraz bezpieczeństwa. Opcjonalnie do wybory okucia z krytymi zawiasami. Fittings MACO MULTI-MATIC with a mishandling device, a sash lift and micro-ventilation. In our offer we enable customization of hardware in terms of functionality and safety. Optional fittings for choices with covered hinges. Okucia firmy MACO MULTI-MATIC wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki, mikrowentylację oraz podnośnik skrzydła. W naszej ofercie umożliwiamy personalizację okuć pod kątem funkcjonalności oraz bezpieczeństwa. Opcjonalnie do wybory okucia z krytymi zawiasami.
Wzmocnienie
Uszczelnienie Okno wyposażone w dwie uszczelki. Dodatkowa uszczelka w kierunku pionowym powyżej 1800 mm wysokości. Window equipped with two seals. An additional seal in the vertical direction above the height of 1800 mm. Okno wyposażone w dwie uszczelki. Dodatkowa uszczelka w kierunku pionowym powyżej 1800 mm wysokości.
Kolorystyka Do wyboru aż 16 kolorów lazurowych (z widoczną strukturą drewna) od jasnych i delikatnych po mocne i zdecydowane odcienie. Do tego kolory z palety RAL i NSC. "To choose up to 16 stain colors (with visible wood structure) from light and mild to strong and decisive tones. Colors to RAL and NSC. Profile thickness of 78 mm laminated timber 3 or 4 layers. Height of the assembly frame + wing is 130 mm. The width of the movable post it ... Possibility of windows made of wood: pine finger joints, Solid pine, mahogany, oak, and Siberian larch The heat transfer coefficient for the reference window Uw = 1.1 W / m2K. The thickness of the glazing from 24 mm to 40 mm. The standard one-glazing heat transfer coefficient Ug = 1.1 W / m2K. It is possible to use glazing with Ug = 0.7 W / m2K. Profile feasible as a soft-line, retro, retro belgium, belgium the sill and renovation. Window equipped with two seals. An additional seal in the vertical direction above the height of 1800 mm." Do wyboru aż 16 kolorów lazurowych (z widoczną strukturą drewna) od jasnych i delikatnych po mocne i zdecydowane odcienie. Do tego kolory z palety RAL i NSC.
Izolacyjność akustyczna Izolacyjność akustyczna zależna od zastosowanych pakietów szybowych. Acoustic insulation depends on the applied glazing. Izolacyjność akustyczna zależna od zastosowanych pakietów szybowych.
Izolacyjność termiczna Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego Uw = 1,0 W/m2K The heat transfer coefficient for the reference window Uw = 1,1 W / m2K Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego Uw = 0,91 W/m2K

Cechy

Profil

Profil

Profile made of laminated wood 3 or 4 layer having a thickness of 88 mm. Profile feasible as a soft line, retro and renovation. We also offer Belgian threshold. The standard aluminum drip caps are Aluron company.

Szyby

Szyby

The thickness of the glazing 44 to 50 mm. It is possible to use laminated safety glass, hardened, and sunscreen with increased sound insulation.

Okucia

Okucia

Fittings MACO MULTI-MATIC with a mishandling device, a sash lift and micro-ventilation.
In our offer we enable customization of hardware in terms of functionality and safety. Optionally, choose frames with covered hinges.

Kolorystyka

Galeria

Podobne produkty

Supplies and Accessories

handles glass mullions